NameBoris Bashayrov
Mailb.bashyarov@hunkeler.ch
Phone+7 925 920 26 20
OrganisationHunkeler Systems Russia (HSR)
AddressKrasnobogatyrskaya Ulitsa
CityMoskva
Zipcode107564
ConutryRussia